בס"ד
   
ועד הכשרות למהדרין שע”י ק”ק עדת ישראל מעלבארן יצ”ו
בראשות אב”ד ור”מ הרב שלמה קאהן שליט”א
   
Va'ad Hakashrus L'Mehadrin
Adass Israel Kosher Certification Authority
   
Adass Kashrus Logo
Adass Israel Kosher Certification Authority provides premium Kosher certification on Kosher establishments, caterers and products.
   
   
   
 Postal Address:
PO Box 3042
Ripponlea 3185
Victoria Australia
 
Phone: +61 3 9523 1204
Mobile: 0403 007 960
 
Email: office@adass.com.au